• 0776 74 55 22
  • 0979 00 55 22
  • 0779 74 55 22
  • 0978 17 45 30

Quy chế hoạt động

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE CUNG CẤP TIENKHANG.COM

Website https://tienkhang.com (sau đây là “Thực Dưỡng Hiện Đại Tiến Khang”) là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử thiết lập bởi Công ty Tiến Khang, công ty thành lập và hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0317652798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2023.

Website https://tienkhang.com là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các Thương Nhân

(i)  có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên https://tienkhang.com ; và

(ii) đã ký hợp đồng với www.tienkhang.com để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Thực Dưỡng Hiện Đại Tiến Khang.

I. NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Nguyên tắc chung 

-Thành viên của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang cung cấp.

- Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang cung cấp.

- Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động kinh doanh, không trái với qui định của pháp luật.

- Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang phải minh bạch và chính xác.

- Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua web tienkhang.com  phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

- Các hoạt động đăng bán phiếu mua hàng giảm giá (voucher), bán hàng với giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

- Bằng việc tham gia giao dịch trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang, thành viên phải tự tìm hiểu và được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, đồng ý bị ràng buộc và cam kết thực hiện đúng những nội dung bởi Quy chế hoạt động (sau đây gọi là Quy Chế) đang có hiệu lực vào thời điểm Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện giao dịch. Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2. Quy định chung

- Tên miền Sàn giao dịch Thượng mại điện tử là https://tienkhang.com 

- Sàn giao dịch Thương mại điện tử tienkhang.com dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang và (ii) đã ký hợp đồng với Công ty Tiến Khang để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang (sau đây gọi chung là “Thương Nhân/Người bán”).

- Khách hàng tham gia giao dịch trên Sàn là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên Sàn và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là Khách Hàng/Người mua).

- Thành viên: là thương nhân/tổ chức/cá nhân đăng ký sử dụng Sàn bao gồm Thương nhân/Người bán và Khách hàng/Người mua. Khi Thành viên đăng ký là thành viên của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang tienkhang.com, Thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo hoặc được cấp tài khoản để sử dụng hoặc hoạt động.

+ Thành viên có thể nhận thông tin về dịch vụ và các chương trình hoạt động (nếu có) từ đối tác và Tiến Khang.

-Ban Quản Trị Sàn Giao Dịch Thương mại điện tử tienkhang.com hoặc Ban quản trị: Là nhóm phát triển và vận hành dự án Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang tienkhang.com, được Công ty Tiến Khang ủy quyền chịu trách nhiệm phụ trách và quản lý Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang  tienkhang.com và các vấn đề liên quan.

- Sản phẩm: là những hàng hóa, dịch vụ được giao dịch trên Sàn.

- Sở hữu Trí tuệ: bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

II. QUY TRÌNH GIAO DỊCH 

1. Quy trình dành cho Khách hàng/Người mua

Khi có nhu cầu mua hàng trên Sàn, người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm;

- Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của bên bán sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua;

- Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ, người mua tiến hành đặt hàng và cung cấp các thông tin địa chỉ nhận hàng và có liên hệ với người bán qua thông tin liên hệ đăng tải trong nội dung tin bán hàng hóa để hỏi về thêm thông tin sản phẩm, dịch vụ;

- Sau khi đã cung cấp thông tin và quyết định mua hàng, người mua có thể quyết định đặt hàng;

- Người mua lựa chọn cách thức giao dịch;

- Người mua nhận sản phẩm, dịch vụ;

- Người mua thắc mắc, khiếu nại người bán (nếu có).

2. Quy trình dành cho Thương nhân/Người bán

Quy trình giao dịch của Người bán tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa người bán và Tiến Khang (sau đây gọi là Hợp Đồng) và các quy chế/quy định được đăng tải lên website, theo đó để đưa tin bán hàng lên website, cần thực hiện tuần tự các bước sau:

- Đàm phán và ký kết hợp đồng với Tiến Khang, khi hợp đồng được ký kết, Tiến Khang sẽ cung cấp cho người bán một tài khoản.

- Đăng nhập thông tin tài khoản đã được đăng ký và được cấp bởi Sàn.

- Vào mục Đăng tin, người bán sẽ viết bài liên quan đến sản phẩm (mô tả chi tiết sản phẩm, hình ảnh, các chính sách liên quan như bảo hành, đổi trả, vận chuyển và thông tin liên hệ của người bán) theo đúng Loại tin, Chuyên mục… mà người bán muốn đăng. Sau khi tạo tin theo yêu cầu, người bán sẽ nhập vào Đăng tin.

- Ban quản trị website sẽ có cơ chế kiểm soát những tin bài được đăng lên website. Tất cả những bài vi phạm sẽ bị xóa. Nếu thành viên tái phạm nhiều lần Ban quản trị sẽ khóa tài khoản. Đồng thời, khi tin được đăng bài, Ban quản trị sẽ gửi cho thành viên một mã số để đại diện cho tin đăng đó.

Lưu ý: Các tin bài cần đăng phải được chia thành 2 phần được phân theo định dạng bằng chữ và hình ảnh. Các nội dung bằng chữ nên được đánh máy sẵn trên một chương trình soạn thảo văn bản (MS Word, OpenOffice) theo định dạng font Arial, cỡ chữ 10. Các nội dung bằng hình ảnh được định dạng theo dạng ảnh jpg, pnj, hoặc gif.

- Người bán hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của người mua liên quan đến Sản Phẩm người bán cung cấp.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển

Người mua có quyền thỏa thuận với người bán về phương thức giao hàng, dịch vụ mình đã đặt mua, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Sàn có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người mua hoặc người bán khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Sàn yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán sản phẩm, dịch vụ phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Người mua cần đọc kỹ những chính sách vận chuyển của người bán trong mỗi tin rao. Sàn khuyến cáo người mua đọc phần thông tin phản hồi ở dưới mỗi chủ đề để biết được mức độ tin cậy của người bán.

4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng

4.1. Quy trình xác nhận đơn hàng

Khi người mua đặt hàng trên Sàn, Ban quản trị sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến người mua mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Sàn chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của người mua thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Sàn.

Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, người mua cần cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà người mua tham gia.

4.2. Quy trình hủy đơn hàng

Trong mọi trường hợp, người mua đều có quyền chấm dứt giao dịch, hủy đơn hàng đã đặt theo các cách thức sau đây:

- Thông báo cho Sàn về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0776 74 55 22

- Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó. 

5. Quy trình thanh toán

5.1. Thanh toán giữa Người mua và Sàn:

Người mua có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ

Cách 3: Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa

Với mỗi phương thức thanh toán được lựa chọn, người mua thực hiện thanh toán tiền mua hàng cho người giao hàng hoặc thực hiện thanh toán thông qua thẻ thanh toán.

5.2. Thanh toán giữa người bán và Tiến Khang:

Tiến Khang sẽ thanh toán thông qua chuyển khoản cho nhà bán hàng hàng tháng sau khi đối chiếu các đơn hàng giao nhận thành công đến tay khách hàng, sau khi trừ đi các phí dịch vụ đã thỏa thuận.

6. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Bước 1: Khách hàng gửi khiếu nại qua email sales@tienkhang.com, điện thoại (028) 71097677. Thông tin khiếu nại sẽ được gửi đến Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn.

Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Sàn tiếp nhận các khiếu nại của khách hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Sàn sẽ có biện pháp hỗ trợ và gửi thông tin phản hồi cho khách hàng để giải quyết vấn đến.

Bước 3: Trong trường hợp những phản ánh của khách hàng nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Sàn thì Ban quản trị sẽ đề nghị khách hàng đưa vụ việc này đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

III. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

- Quản lý thông tin của người bán: Khi đăng ký tham gia bán hàng trên Sàn, người bán phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về pháp nhân đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Ban quản trị Sàn đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát giao dịch của người bán: giao dịch của người bán với Khách hàng sẽ được Sàn đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và sẽ có đánh giá sơ bộ về uy tín của người bán.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Sàn. Khi tiếp nhận những khiếu nại này, Sàn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng thì tùy theo mức độ, Sàn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

IV. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Toàn bộ thông tin khách hàng khi mua sắm tại Sàn sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách này công bố cách thức mà Sàn thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng.

Sàn cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Sàn được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Sàn không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Sàn sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

Sàn đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Sàn sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

- Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

- Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

- Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Sàn.

- Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

- Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

-  Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Sàn.

- Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

2. Loại thông tin thu thập:

- Họ và tên, giới tính, ngày sinh.

- Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.

- Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

- Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.

- Thông tin khác phục vụ Chương trình khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

- Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Sàn cần sự hỗ trợ từ khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, khách hàng có thể thông báo cho Sàn về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân khách hàng bằng việc liên hệ với Sàn qua các hình thức được công bố trên website.

3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập:

Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

4. Việc công bố thông tin thu thập:

Sàn có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Sàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và Sàn có thể chia sẻ thông tin này cho:

+ Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) và để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

+ Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu Sàn gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

+ Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Sàn. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì khác mà Sàn cho là có liên quan.

+ Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Sàn tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

5. Các Bên Thứ Ba và Các Liên Kết:

Sàn có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: Sàn sẽ nhờ bên thứ phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Sàn có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Sàn có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Sàn bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, Sàn không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Sàn được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. 

6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập:

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Sàn đều có các quyền như sau:

- Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập;

- Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập;

- Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website);

- Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin;

- Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

- Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị Sàn qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website;

- Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Sàn các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, Sàn không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên.

7. Việc sử dụng Cookies trên website của Sàn:

Cookies chỉ được Sàn sử dụng để lưu lại trạng thái về các sản phẩm Khách hàng đã xem qua trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau.

Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập web. Tuy nhiên Sàn muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các “rổ” tính năng trên web và đặt hàng chỉ được thực hiện khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. tienkhang.com chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng trang web và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về bạn. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và việc cập nhật Cam kết bảo mật

- Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Sàn. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, Sàn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

- Ban quản trị Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Ban quản trị Sàn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp là không chính xác.

Sàn sẽ chỉnh sửa Cam kết bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên website và sẽ được ghi ngày để khách hàng nhận biết được bản mới nhất.

V. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU:

- Người mua và Người bán không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang trên tienkhang.com vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang và đối tác của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Người mua/Người bán vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Người bán không được đăng trên tienkhang.com bất kỳ thông tin/hình ảnh/quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Mgười mua và Người bán không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang và/hoặc Người bán và/hoặc Người mua khác, dưới mọi hình thức.

- Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên tienkhang.com bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Người bán vi phạm.

VI. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT TRÊN SÀN GIAO DịCH:

Hệ thống kỹ thuật của Tiến Khang sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Hệ Thống Thực Dưỡng Tiến Khang.

VII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TIẾN KHANG VỚI CÁC BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE

1. Quyền của Ban quản trị website:

- Ban quản trị website có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng Sản Phẩm.

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho www.tienkhang.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên tienkhang.com trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên www.tienkhang.com. 

- Tiến Khang giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên tienkhang.com theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.
“www.tienkhang.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Tiến Khang. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Trách nhiệm của Ban quản trị website:

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật như: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật,…

- Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- Yêu cầu Thương Nhân bán Sản Phẩm thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên tienkhang.com phải cung cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

- Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung ứng/ Đối tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của các Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thương Nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép Thương Nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên tienkhang.com thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách Hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/ Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách Hàng thông tin về Nhà cung ứng/ Đối tác, tích cực hỗ trợ Khách Hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua website đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

- Duy trì hoạt động bình thường của website và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của website. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng...thì Tiến Khang không phải chịu trách nhiệm liên đới.

- Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên website.

- Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/ Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Tiến Khang có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà cung ứng/ Đối tác, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

- Chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website trong điều kiện và phạm vi cho phép;

- Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố trên website.

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN

1. Quyền của Thương Nhân

- Được hỗ trợ, hướng dẫn quy trình đăng thông tin, Sản Phẩm lên website.

- Được bán Sản Phẩm trên www.tienkhang.com theo quy định của Quy Chế và Hợp Đồng;

- Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

- Đóng góp ý kiến cho www.tienkhang.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Tiến Khang.

2. Trách nhiệm của thương nhân

-Bảo mật, lưu giữ và hoạt động trên Sàn dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Thông báo kịp thời cho Sàn những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật.

- Cung cấp và đăng tải thông tin lên Sàn chính xác và hoàn chỉnh.

- Chịu trách nhiệm về thông tin, hình ảnh sản phẩm và các thông tin khác trong quá trình giới thiệu sản phẩm trên Sàn.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên Sàn.

- Không sử dụng dịch vụ của Sàn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn.

- Không sử dụng dịch vụ của Sàn vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trường hợp vi phạm, Thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Cam kết không thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự dịch vụ do Sàn cung cấp cho một bên thứ ba.

- Không được hành động gây mất uy tín của Sàn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Thành viên hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn.

- Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến quá trình giao dịch giữa Thương nhân và người mua hàng và có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại khi xảy ra vấn đề mà lỗi được xác định do Thương nhân.

IX. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG 

1. Quyền của Khách hàng 

- Được đăng ký miễn phí Tài Khoản với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên Sàn.

- Được tự do mua Sản Phẩm trên Sàn theo quy định của Quy Chế này.

- Có quyền khiếu nại đối với Người bán đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Thương Nhân trên Sàn.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Người bán không được giải quyết thỏa đáng.

2. Nghĩa vụ của khách hàng

- Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Sàn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình.

- Khi thực hiện giao dịch trên Sàn, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Sàn là chính xác, cập nhật và đầy đủ.

- Khi mở Tài Khoản trên Sàn, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Sàn.

- Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Sàn của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Sàn.

- Bồi thường cho những thiệt hại mà Sàn và/hoặc Người bán phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này.

- Thông báo ngay với Sàn theo hotline khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Người bán trên Sàn.

- Tuân thủ quy định của Quy Chế này, Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch đăng tải trên website.

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI TIẾN KHANG - SẢN PHẨM TỪ THIÊN NHIÊN

Địa chỉ: 346/62 Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Email: sales@tienkhang.com - Điện thoại: 0776 74 55 22

Website: www.tienkhang.com
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng