• 0776 74 55 22
 • 0979 00 55 22
 • 0779 74 55 22
 • 0978 17 45 30

Trợ giá tháng 5

Chương trình khuyến mãi

Trợ giá mùa hè

Chương trình khuyến mãi trợ giá tháng 5 là chương trình khuyến mãi dành riêng cho nhóm thực phẩm thiết yếu mà người áp dụng Thực Dưỡng Hiện Đại luôn cần dùng vào mỗi ngày như gạo lứt hữu cơ, các loại trợ phương thảo dược Úc, thực phẩm từ Nhật,.. Chương trình trợ giá tháng 5 của Tiến Khang sẽ bắt đầu từ ngày 18/5/2024 - 28/5/2024.
 • 13.000
  Túi2Kg

  1 TúiGạo lứt nâu Organic Cỏ May

  118.000Túi 2kg
  105.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 36.000
  Túi2Kg

  2 TúiGạo lứt nâu Organic Cỏ May

  118.000Túi 2kg
  200.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 60.000
  Túi2Kg

  3 TúiGạo lứt nâu Organic Cỏ May

  118.000Túi 2kg
  294.000
  1 gói cháo hoặc 1 gói miến ăn liền
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 5.000
  Hộp1Kg

  1 HộpGạo lứt đen Huyền Ngọc

  64.000Hộp 1kg
  59.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 16.000
  Hộp1Kg

  2 HộpGạo lứt đen Huyền Ngọc

  64.000Hộp 1kg
  112.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 27.000
  Hộp1Kg

  3 HộpGạo lứt đen Huyền Ngọc

  64.000Hộp 1kg
  165.000
  1 gói cháo hoặc 1 gói miến ăn liền
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 15.000
  Túi2Kg

  1 TúiGạo lứt đen Huyền Ngọc

  120.000Túi 2kg
  105.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 40.000
  Túi2Kg

  2 TúiGạo lứt đen Huyền Ngọc

  120.000Túi 2kg
  200.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 66.000
  Túi2Kg

  3 TúiGạo lứt đen Huyền Ngọc

  120.000Túi 2kg
  294.000
  1 gói cháo hoặc 1 gói miến ăn liền
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 5.000
  Túi2Kg

  1 TúiGạo Lứt Đỏ Cỏ May

  96.000Túi 2kg
  91.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 12.000
  Túi2Kg

  2 TúiGạo Lứt Đỏ Cỏ May

  96.000Túi 2kg
  180.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 18.000
  Túi2Kg

  3 TúiGạo Lứt Đỏ Cỏ May

  96.000Túi 2kg
  270.000
  1 gói cháo hoặc 1 gói miến ăn liền
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 20.000

  1 DâyBột nêm thực dưỡng Shiitake Dashi - Nhật

  265.000Dây
  245.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 60.000

  2 DâyBột nêm thực dưỡng Shiitake Dashi - Nhật

  265.000Dây
  470.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 10.000

  1 GóiTrà Mu - Nhật

  300.000Gói(100gr/8 túi)
  290.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 30.000

  2 GóiTrà Mu - Nhật

  300.000Gói(100gr/8 túi)
  570.000
  Mua 1 túi đậu đen xanh lòng 1kg với giá chỉ 85.000đ
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 50.000
  40gr

  Tinh Chất Mơ Nhật Cao Cấp - Plum Concentrate

  400.000Hũ 40gr
  350.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 50.000
  65gr

  Cao Mơ Hoài Sơn Nhật - Plum Balls

  400.000Hũ 65gr
  350.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 50.000
  Bịch400gr

  Mugi Miso - Nhật

  220.000Bịch 400gr
  170.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 50.000

  1 HộpImmune Reviver

  2.900.000Hộp 60v
  2.850.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 200.000

  2 HộpImmune Reviver

  2.900.000Hộp 60v
  5.600.000
  1 túi gạo lứt đỏ Cỏ May 2kg trị giá 96.000đ
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 50.000

  1 HộpImmune Reviver (Dạng vĩ)

  2.850.000Hộp 60v
  2.800.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 120.000

  2 HộpImmune Reviver (Dạng vĩ)

  2.850.000Hộp 60v
  5.580.000
  1 túi gạo lứt đỏ Cỏ May 2kg trị giá 96.000đ
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 20.000

  1 HộpGlucopia - Điều hòa đường huyết

  990.000Hộp 60v
  970.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 40.000

  2 HộpGlucopia - Điều hòa đường huyết

  990.000Hộp 60v
  1.940.000
  1 hũ gia vị rắc cơm Tâm Minh trị giá 60.000đ
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 35.000

  1 HộpCholesol - Hạ mỡ máu

  1.700.000Hộp 60v
  1.135.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 80.000

  2 HộpCholesol - Hạ mỡ máu

  1.700.000Hộp 60v
  3.320.000
  1 túi gạo lứt đỏ Cỏ May 2kg trị giá 96.000đ
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 20.000

  Bột Diếp Cá Nguyên Chất Goce

  170.000Hộp
  150.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
 • 20.000

  Bột Cải Bó Xôi Nguyên Chất Goce

  220.000Hộp
  200.000
  1. 00
  2. 00
  3. 00
  4. 00
  Đặt mua ngay
Hệ thống đang xử lý
Thông tin liên hệ của quý khách đã được gửi đến cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp nhận và phản hồi thông tin cho quý khách trong thời gian thích hợp nhất. Đóng